uploads/may-ep-bun-khung-ban/may-ep-bun-geotag/may-ep-bun.jpg
uploads/may-ep-bun-khung-ban/may-ep-bun-geotag/may-ep-bun-khung-ban1.jpg
uploads/may-ep-bun-khung-ban/may-ep-bun-geotag/may-ep-bun-khung-ban-gia-re.jpg
uploads/may-ep-bun-khung-ban/may-ep-bun-geotag/may-ep-bun-khung-ban-chat-luong.jpg
uploads/may-ep-bun-khung-ban/may-ep-bun-geotag/may-ep-bun-khung-ban-chat-luong-cao.jpg
uploads/may-ep-bun-khung-ban/may-ep-bun-geotag/may-ep-bun.jpg
uploads/may-ep-bun-khung-ban/may-ep-bun-geotag/may-ep-bun-khung-ban1.jpg
uploads/may-ep-bun-khung-ban/may-ep-bun-geotag/may-ep-bun-khung-ban-gia-re.jpg
uploads/may-ep-bun-khung-ban/may-ep-bun-geotag/may-ep-bun-khung-ban-chat-luong.jpg
uploads/may-ep-bun-khung-ban/may-ep-bun-geotag/may-ep-bun-khung-ban-chat-luong-cao.jpg

Máy Ép Bùn Khung Bản

Máy ép bùn khung bản xử lý công đoạn cuối cùng của hệ thống xử lý nước thải, là thiết bị không thể thiếu với vai trò cô đặc bùn lỏng thành bánh bùn để thuận tiện và đỡ tốn chi phí vận chuyển bùn đến nơi xử lý tiếp theo. Công nghệ ép bùn có ưu điểm hơn biện pháp dùng sân phơi bùn vì đỡ tốn diện tích hơn. Bùn qua xử lý ép lọc có độ ẩm thấp cũng như ít gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Chính vì vậy mà rất nhiều đơn vị xử lý môi trường hiện này ưa chuộng sử dụng máy ép bùn. Trong khuôn khổ bài viết chúng tôi xin được giới thiệu đến quý khách hàng máy và công nghệ ép bùn khung bản.

  
  
Liên hệ

Đánh giá bài viết!

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 0967 706 268 / 0971 506 268

Công ty TNHH Rotec Việt Nam | Cung cấp máy ép bùn khung bản, máy ép bùn băng tải chất lượng cao