uploads/may-ep-bun-bang-tai/may-ep-bun-bang-tai/may-ep-bun-bang-tai-da-reotag/may-ep-bun-bang-tai.jpg
uploads/may-ep-bun-bang-tai/may-ep-bun-bang-tai/may-ep-bun-bang-tai-da-reotag/may-ep-bun-bang-tai-viet-nam.jpg
uploads/may-ep-bun-bang-tai/may-ep-bun-bang-tai/may-ep-bun-bang-tai-da-reotag/may-ep-bun-bang-tai-chat-luong.jpg
uploads/may-ep-bun-bang-tai/may-ep-bun-bang-tai/may-ep-bun-bang-tai-da-reotag/may-ep-bun-ban-tai-gia-re.jpg
uploads/may-ep-bun-bang-tai/may-ep-bun-bang-tai/may-ep-bun-bang-tai-da-reotag/may-ep-bun-bang-tai.jpg
uploads/may-ep-bun-bang-tai/may-ep-bun-bang-tai/may-ep-bun-bang-tai-da-reotag/may-ep-bun-bang-tai-viet-nam.jpg
uploads/may-ep-bun-bang-tai/may-ep-bun-bang-tai/may-ep-bun-bang-tai-da-reotag/may-ep-bun-bang-tai-chat-luong.jpg
uploads/may-ep-bun-bang-tai/may-ep-bun-bang-tai/may-ep-bun-bang-tai-da-reotag/may-ep-bun-ban-tai-gia-re.jpg

Máy Ép Bùn Băng Tải

Máy ép bùn băng tải là loại máy ép bùn kiểu mới hoạt động theo nguyên lý sử dụng áp lực ép của các rulo lên các băng tải để ép bùn, bùn được ép ra dưới dạng các bản mỏng, chắc và nhanh khô. Nước sạch sẽ lọt qua khe thoảng của băng tải và đi ra ngoài. Máy ép bùn băng tải là loại máy ép liên tục, có tính kinh tế và phù hợp doanh nghiệp cần ép bùn không cần độ ẩm quá thấp. 

 

  
  
Liên hệ

Đánh giá bài viết!

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 0967 706 268 / 0971 506 268

Công ty TNHH Rotec Việt Nam | Cung cấp máy ép bùn khung bản, máy ép bùn băng tải chất lượng cao