uploads/may-ep-bun-bang-tai/may-ep-bun-bang-tai-1-2.jpg
uploads/may-ep-bun-bang-tai/may-ep-bun-bang-tai-2-2.jpg
uploads/may-ep-bun-bang-tai/may-ep-bun-bang-tai-1.jpg
uploads/may-ep-bun-bang-tai/may-ep-bun-bang-tai-1-2.jpg
uploads/may-ep-bun-bang-tai/may-ep-bun-bang-tai-2-2.jpg
uploads/may-ep-bun-bang-tai/may-ep-bun-bang-tai-1.jpg

Máy ép bùn băng tải

           Hiện nay các công trình xử l‎ý nước thải, máy ép bùn băng tải có tác dụng xử lý phần nước đạt tiêu chuẩn yêu cầu về môi trường đã được thải ra bên ngoài thì phần còn lại sau quá trình xử lý phải thu gom hoặc tiêu hủy, khối lượng bùn cặn còn lại này có hàm lượng chất rắn nhỏ (chỉ từ 1-2%) nhưng lại chiếm thể tích rất lớn.

Máy ép bùn băng tải là một trong những giai đoạn thu lọc bùn cặn sau khi xử lý. Đây là sản phẩm máy cơ khí chất lượng cao được Rotec Việt Nam cung cấp.

Liên hệ

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 0961606268 / 0967706268

Rotec Việt Nam - Cung cấp máy cơ khí chất lượng cao tại Hà Nội