Rotec Việt Nam Tuyển Dụng Kỹ Sư Tháng 4 năm 2023

Do nhu cầu phát triển và mở rộng thị trường, Công ty TNHH Rotec Việt Nam cần tuyển thêm nhân sự vào những vị trí như sau: A-Văn Phòng Trụ Sở Miền Bắc Cần Tuyển Kỹ Sư Thiết Kế 3D Số lượng: 01 1.Mô Tả Công Việc Các công việc thiết kế 3D sản phẩm. […]