uploads/may-ep-bun-truc-vit/may-ep-bun-truc-vit3.jpg
uploads/may-ep-bun-truc-vit/may-ep-bun-truc-vit2.jpg
uploads/may-ep-bun-truc-vit/may-ep-bun-truc-vit.jpg
uploads/may-ep-bun-truc-vit/may-ep-bun-truc-vit3.jpg
uploads/may-ep-bun-truc-vit/may-ep-bun-truc-vit2.jpg
uploads/may-ep-bun-truc-vit/may-ep-bun-truc-vit.jpg

Máy ép bùn trục vít

Máy ép bùn trục vít là một thiết bị được sử dụng ở công đoạn cuối trong quy trình xử lý nước thải. Và với những loại bùn thải đặc biệt như: Bùn khai khoáng (than, xị mạ kim loại, mỏ quặng hay bùn đặc biệt khó ép) không thể sử dụng được các loại máy thông thường (băng tải, khung bản) mà phải dùng tới máy ép bùn trục vít. Máy ép bùn là một sản phẩm chất lượng cao được sản xuất và nhập khẩu bởi Rotec Việt Nam.

  
  
Liên hệ

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 0961606268 /

Rotec Việt Nam - Cung cấp máy cơ khí chất lượng cao tại Hà Nội