Tổng quan về nước thải sinh hoạt và các phương pháp xử lý

1. Tìm hiểu về thành phần, tính chất nước thải sinh hoạt Thành phần và tính chất của nước thải sinh hoạt phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nước thảiế Ngoài ra lượng nước thải ít hay nhiều còn phụ thuộc vào tập quán sinh hoạt. Thành phần nước thải sinh hoạt gồm 2 loại […]

Sự Thật Việc Xử Lý Dòng Sông Chết

Sáng 7-12, Tổ chức Xúc tiến Thương mại – Môi trường Nhật Bản (JEBO) phát đi thông cáo sau khi có thông tin không chính xác liên quan đến JEBO như việc: “Thử nghiệm công nghệ Nano-Bioreactor làm sạch sông Tô Lịch mà chưa xin phép Thành phố”. Theo JEBO, về thông tin JEBO thử […]