Công nghệ lọc ép tách bùn trong tái sinh dầu thải

Như chúng ta đã biết, trong hoạt động của phần lớn máy móc, thiết bị công nghiệp, phương tiện giao thông…luôn luôn đi kèm với sự có mặt của dầu bôi trơn, dầu thủy lực… Hệ quả là hàng năm lượng dầu thải thải ra là rất lớn. Và chúng đã đi đâu? Thải ra môi […]