Sử dụng máy ép phân gia súc để xử lý chất thải trong chăn nuôi

Tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi Ngành chăn nuôi phát triển là một hướng mới trong quá trình phát triển của người nông dân. Nó giúp bà con chuyển đổi mô hình từ việc chỉ trồng các loại cây độc canh, làm màu sang chăn nuôi, mở trang trại… Tuy nhiên, vấn […]