Việc xử lý nguồn nước thải ô nhiễm là một trong những vấn đề cấp thiết đang được cả xã hội quan tâm

Hiện tượng ô nhiễm nguồn nước không những gây ảnh hưởng đến sự sống của các vi sinh vật sống trong môi trường nước mà nghiêm trọng hơn nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sức khỏe của con người. Vì vậy việc xử lý nguồn nước thải ô nhiễm là một trong […]