Xử lý chất thải trong chăn nuôi gia súc bằng công nghệ lọc ép tách phân

I. Ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi gia súc Trong những năm, qua ngành chăn nuôi phát triển khá bền vững và đạt kết quả đáng ghi nhận, đáp ứng cơ bản nhu cầu thực phẩm trong nướcngày càng cao của xã hội. Ngày nay, ngành chăn nuôi nước ta đang có những dịch chuyển nhanh chóng từ chăn nuôi nông […]