Sự Ra Đời Máy Ép Bùn Khung Bản Và Quá Trình Xử Lý Bùn Thải Nhanh Gọn

I, Sự ra đời máy ép bùn khung bản

Các thiết bị ép lọc bùn khung bản hiện nay hầu hết đã được cải tiến phù hợp để tăng hiệu quả tốt nhất cho công việc. Một số máy đã được phát minh từ lâu như máy ép khung bản. Các hình thức đầu tiên của máy ép khung bản được phát minh tại nước Anh vào năm 1853, được sử dụng đi đầu cho việc sử dụng áp suất lọc ép. Tuy nhiên, có rất nhiều khó khăn liên quan đến chúng, chẳng hạn như yêu cầu lao động cao và quá trình liên tục.

Sự phát triển lớn trong công nghệ lọc khung bản bắt đầu vào giữa thế kỷ 20. Trong năm 1959, K. Kurita và S. Suwa đã thành công trong việc phát triển đầu tiên tự động kéo ngang bộ lọc khung bản để nâng cao hiệu quả loại bỏ bánh, và hấp thụ độ ẩm. Chín năm sau, Công ty Kurita đã bắt đầu phát triển màng linh hoạt để giảm độ ẩm trong bánh lọc. Thiết bị này cho phép tối ưu hóa các chu kỳ tự động lọc, nén bánh, tháo cặn và bộ lọc vải dẫn đến việc tăng cơ hội cho các ứng dụng công nghiệp khác nhau.

Cùng với sự phát triểu của khoa hoc kĩ thuật, các mẫu máy  ép bùn ngày càng đa dạng với nhiều chủng loại khác nhau cũng như nguyên lý hoạt động khác nhau. Rất nhiều công ty trên thế giới đã sản xuất với nhiều mẫu mã khác nhau. Các máy thông dụng hiện giờ như : máy  ép băng tải, máy  ép khung bản, máy ly tâm, máy  ép chân không. Tùy theo nhu cầu khác nhau, mà các công ty, xí nghiệp sử dụng máy và công suất khác nhau. Dựa vào lưu lượng bùn thải để tư vấn sử dụng máy ép bùn phù hợp nhất với doanh nghiệp để hiểu kỹ hơn ta nói về khái niệm bùn thải.

1. Khái niệm bùn thải

Nước thải bùn đã được định nghĩa như là một hỗn hợp nhớt, hỗn hợp bán rắn bao gồm chất hữu chứa vi sinh vật, kim loại độc hại, hóa chất hữu cơ tổng hợp, và giải quyết các chất rắn ra khỏi nước thải công nghiệp và trong nước tại một nhà máy xử lý nước thải. Bùn thải một phần sản phẩm cuối cùng của một quá trình xử lý nước thải, xử lý nước thải , hệ thống, sở hữu các nhà máy xử lý nước thải công khai vấn đề.

Sau khi điều trị hữu cơ phân hủy và giết chết sinh vật gây bệnh, các sản phẩm còn lại cuối cùng là bùn thải. Theo nghiên cứu có ít nhất 60.000 độc chất và các hợp chất hóa học đã được tìm thấy trong bùn và nước thải. Bùn  thải  để  áp  dụng  cho  đất  nông nghiệp vẫn còn chủ yếu là nước và nhiều độc chất.

2. Đặc điểm bùn thải

Bùn thải có chứa một năng lượng bằng 10 lần số năng lượng cần thiết để xử lý nó. Sấy khô nước thải bùn có chứa năng lượng than non. Chính xác hơn, nước thải bùn chứa khoảng 7.780 Btu / pound. Vì vậy, nó có thể sử dụng năng lượng sẵn có trong nước thải bùn và để thu hồi năng lượng từ bùn thải trong ” chất thải thành năng lượng “công nghệ như khí hoá sinh khối.

Bánh bùn khi được ép bằng máy ép bùn khung bản

Khi năng lượng tái tạo, bùn thải có thể được tích hợp vào hệ thống xử lý nước thải có thể làm cho các nhà máy xử lý nước thải trở thành mạng lưới xuất khẩu năng lượng tái tạo thay vì nhập khẩu ròng của nhiên liệu hóa thạch dựa trên sức mạnh từ lưới điện. Các nước thải bùn hơn đó là sử dụng như một nhiên liệu ,trong việc tạo năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí nhà kính.

Như vậy, bùn thải có thể được phát sinh từ nguồn phế thải công nghiệp, nông nghiệp hoặc từ các trạm nước thải. Chính vì vậy, thành phần vô cơ, hữu cơ trong bùn rất phức tạp.

Bùn thải có thể là tác nhân trực tiếp gây ô nhiễm tức thời và lâu dài tới môi trường. Mặc khác bùn thải nếu không quản lý tốt thì có thể gây ô nhiễm tới nguồn nước, phát sinh dịch bệnh ảnh hưởng đến hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng. Do đó xử lý bùn thải là nhiệm vụ không thể thiếu được trong xử lý nước.

II. Phân loại bùn thải

Đặc tính phân loại bùn là cơ sở để chọn phương pháp xửa lý, chính nó cũng cho sự dự đoán mức độ tối ưu của các thiết bị sử dụng. Bùn thải của hệ thống xử lý nước được xác định là chất thải nguy hại nếu thuộc 1 trong những trường hợp sau:

a) pH≥12,5 hoặc pH≤ 2,0;

b) Trong mẫu bùn thải phân tích có ít nhất 01 thông số (quy định tại Bảng 1) có giá trị đồng thời vượt cả 2 ngưỡng Htc và Ctc.

1. Các yếu tố đặc trưng bản chất của bùn.

Tổng lượng chất rắn (TS-Total Solids): Được tính bằng g/l hoặc % trọng lượng và xác định được bằng cách sấy bùn ở 105 oC cho tới khi trọng lượng không đổi. Đối với bùn lỏng nói chung nó gần với hàm lượng của huyền phù được xác định bởi bộ lọc hoặc bộ lọc trung tâm.

Hàm lượng các chất bay hơi (VS- Volatile Solids): Được tính bằng % trọng lượng TS. Nó được xác định bằng cách hóa khí trong lò từ 550 600 oC.

Đối với bùn hữu cơ ưa nước, nó thường gắn với hàm lượng chất hữu cơ và đặc tính của hàm lượng các chất chứa nitơ.

Thành phần cơ bản đặc biệt của bùn hữu cơ

– C và H để đánh giá độ ổn định hoặc tính toán khả năng tạo nhiệt nội bộ;

– N và P để đánh giá chất lượng của bùn nông nghiệp;

– Các thành phần khác (kim loại nặng). Đối với bùn vô cơ thường sử dụng hàm lượng Fe, Mg, Al, Cr, muối canxi (cacbonat và sunfat) silic.

– COD, BOD5, pH, các chất hòa tan.

3. Các phương án xử lý bùn thải

Tất cả bùn cần xử lý trước khi thải ra môi trường, tuy nhiên cũng có thề sử dụng lại. Điều đó phụ thuộc vào sự phân loại bùn cũng như bản chất của bùn đã nêu ở trên

Xử lý bùn phải đáp ứng ở hai mục tiêu sau:

– Giảm thề tích bùn bằng cô đặc, khử nước bằng sấy khô tự nhiên, tách bằng cơ học hoặc khử nước bằng sấy nóng hay thiêu đốt.

– Giảm khả năng lên men hay phân hủy bùn gây ô nhiễm môi trường bằng phân hủy do các vi khuẩn kỵ khí, ổn định hóa học, sấy khô, khử trùng và thiêu đốt trong giai đoạn cuối cùng.

Video quá trình lọc ép bùn máy ép bùn khung bản

Phần lớn bùn hữu cơ hay vô cơ ưa nước cần được xử lý sơ bộ là điều hòa hay phù hợp để cho phép làm việc ở các thiết bị cơ khí khử nước khác nhau. Mức độ khử nước trước hết phụ thuộc vào loại bùn cần xử lý, những cũng phụ thuộc vào phương pháp điều hòa phù hợp cũng như thiết bị sử dụng. Bùn đã khử nước có thể tiếp tục được xử lý tiếp bằng các cách khác như:

– Cải thiện cấu trúc và giảm tỷ lệ hydrat của cặn bằng cách thêm vào các chất khác (chẳng hạn như vôi hay mùn cưa, phoi bào trong phương pháp ủ phân).

– Sấy khô bằng phương pháp nhiệt để có thể thải bỏ được.

– Cuối cùng là thiêu đốt trong các lò phù hợp với việc tiêu thụ năng lượng một cách nhỏ nhất. Có thể tận dụng nhiệt của các lò đốt này vào những mục đích khác

 • Điều hòa tách nước khỏi bùn

Để có thể lợi dụng các thiết bị khử nước khác nhau phải kết bông bùn để làm mất tính ổn định của chất keo, tăng một cách nhân tạo kích thước các hạt. Điều hòa bằng các phương pháp vật lý (chủ yếu là nhiệt), hoặc các phương pháp hóa học (thêm chất phản ứng vô cơ hay Polymer tổng hợp).

Trong các phương pháp khác nhau thì điều hòa bằng nhiệt có hiệu quả nhất để giảm tính hút nước của bùn. Kết bông hóa học, cần phải dùng các chất điện phân vô cơ (muối kim loại và vôi) cũng làm giảm tỷ lệ nước liên kết, nhưng ở mức độ nhỏ. Sử dụng chất đa điện li không làm giảm tỷ lệ nước liên kết mà đôi khi còn làm tăng. Điều hòa bùn phù hợp hay không sẽ làm ảnh hưởng đến độ mất nước của bùn. Và điều hòa làm cơ sở để hoạt động các thiết bị khử nước của bùn sau đó.

 • Khử nước của bùn bằng lọc

Làm khô bùn bằng lọc là phương pháp khử nước dùng nhiều nhất trong xử lý bùn từ các trạm xử lý nước thải. Có thể lọc trên lớp các hay bộ lọc “cơ khí”, trong chân không , dưới áp suất lớn. Dưới đây là một số phương pháp khử nước của bùn bằng lọc:

 • Sân phơi bùn Lọc chân không
 • Lọc dưới áp suất trong buồng kín
 • Các thiết bị lọc ép bùn băng tải, khung bản

Ưu điểm

 • Khử nước liên tục trong khoang kín và chắc, làm giảm độc hại của mùi bùn và giá thành khử mùi cục bộ;
 • Tách tốt các chất rắn ở bùn rất khóa xử lý (bùn hyđroxyt loãng, một số bùn hữu cơ). Máy ép bùn khung bản cũng đặc biệt thích hợp với bùn chứa dầu;

Nhược điểm

 • Năng lượng tiêu thụ lớn hơn nhiều so với các loại lọc ép băng tải
 • Không nhìn thấy bùn trong quá trình xử lý
 • Cần một nhân lực có chuyên môn hơi cao để hiểu được nguyên nhân hiệu suất tách kém.

Nếu quý doanh nghiệp xem chi tiết công nghệ xử lý bùn hiện đại này tại: https://rotec.com.vn/may-ep-bun-khung-ban

CÔNG TY TNHH ROTEC VIỆT NAM

 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, Ngõ 240, Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Chi nhánh miền Nam: Lô E17, KDC Valencia Riverside, 1000 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9, HCM
 • Hotline: 024.6292.4689
 • – Miền Bắc: 0967 706 268 – 0961 606 268
 • – Miền Nam: 0971 506 268
 • Emailsales@rotec.com.vn
 • Websitehttps://rotec.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *