uploads/may-phun-bi-dang-gia-treo-don/may-phun-bi-dang-gia-treo-don3.jpg
uploads/may-phun-bi-dang-gia-treo-don/may-phun-bi-dang-gia-treo-don2.jpg
uploads/may-phun-bi-dang-gia-treo-don/may-phun-bi-dang-treo-gia-don2.JPG
uploads/may-phun-bi-dang-gia-treo-don/may-phun-bi-dang-gia-treo-don1.jpg
uploads/may-phun-bi-dang-gia-treo-don/may-phun-bi-dang-gia-treo-don3.jpg
uploads/may-phun-bi-dang-gia-treo-don/may-phun-bi-dang-gia-treo-don2.jpg
uploads/may-phun-bi-dang-gia-treo-don/may-phun-bi-dang-treo-gia-don2.JPG
uploads/may-phun-bi-dang-gia-treo-don/may-phun-bi-dang-gia-treo-don1.jpg

Máy phun bi dạng giá treo đơn

Máy phun bi dạng giá treo đơn (Kiểu máy RFH) phù hợp cho phun bi chi tiết có kích thước trung bình. Máy có một giá treo bên trong buồng phun. Máy phun bi dạng giá treo đơn được sử dụng chủ yếu trong ngành công nghiệp ô tô. Máy được thiết kế theo cách mà các bộ thu bụi được đưa vào cơ thể chính của máy, do đó hạn chế các yêu cầu không gian.

  
  
Liên hệ
Tags

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 0961 606 268 /

Công ty TNHH Rotec Việt Nam | Cung cấp máy ép, lọc bùn chất lượng cao