uploads/may-phun-bi-dang-gia-treo-don/may-phun-bi-dang-gia-treo-don.jpg
uploads/may-phun-bi-dang-gia-treo-don/may-phun-bi-dang-gia-treo-don3.jpg
uploads/may-phun-bi-dang-gia-treo-don/may-phun-bi-dang-gia-treo-don2.jpg
uploads/may-phun-bi-dang-gia-treo-don/may-phun-bi-dang-gia-treo-don1.jpg
uploads/may-phun-bi-dang-gia-treo-don/may-phun-bi-dang-gia-treo-don.jpg
uploads/may-phun-bi-dang-gia-treo-don/may-phun-bi-dang-gia-treo-don3.jpg
uploads/may-phun-bi-dang-gia-treo-don/may-phun-bi-dang-gia-treo-don2.jpg
uploads/may-phun-bi-dang-gia-treo-don/may-phun-bi-dang-gia-treo-don1.jpg

Máy phun bi dạng giá treo đơn

Máy phun bi dạng giá treo đơn (Kiểu máy RFH) phù hợp cho phun bi chi tiết có kích thước trung bình. Máy có một giá treo bên trong buồng phun. Máy phun bi dạng giá treo đơn được sử dụng chủ yếu trong ngành công nghiệp ô tô. Máy được thiết kế theo cách mà các bộ thu bụi được đưa vào cơ thể chính của máy, do đó hạn chế các yêu cầu không gian.

  
  
Liên hệ

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 0961606268 /

Rotec Việt Nam - Cung cấp máy cơ khí chất lượng cao tại Hà Nội