uploads/may-phun-bi-dang-gia-treo-don/may-phun-bi-gia-treo-don.png
uploads/may-phun-bi-dang-gia-treo-don/may-phun-bi-gia-treo-don.png

Máy Phun Bi Dạng Giá Treo Quay

Các sản phẩm rèn dập nóng đã được qua xử lý nhiệt luyện đều bị bao phủ một lớp xỉ than các bon bám nên rất cần được vệ sinh một cách cẩn thận và kỹ lưỡng. Để làm sạch các thiết bị này người ta hay sử dụng Máy phun bi hoặc máy phun cát.

  
  
Liên hệ

Đánh giá bài viết!

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 0967 706 268 / 0971 506 268

Công ty TNHH Rotec Việt Nam | Cung cấp máy ép bùn khung bản, máy ép bùn băng tải chất lượng cao