uploads/may-thuy-luc-chu-c/may-ep-thuy-luc-lap-rap.jpg
uploads/may-thuy-luc-chu-c/tong-the-may-ep-thuy-luc-chu-c.JPG
uploads/may-thuy-luc-chu-c/may-ep-thuy-luc-chu-c1234-min.JPG
uploads/may-thuy-luc-chu-c/may-eo-thuy-luc-chu-c-123-min.JPG
uploads/may-thuy-luc-chu-c/may-ep-thuy-luc-lap-rap.jpg
uploads/may-thuy-luc-chu-c/tong-the-may-ep-thuy-luc-chu-c.JPG
uploads/may-thuy-luc-chu-c/may-ep-thuy-luc-chu-c1234-min.JPG
uploads/may-thuy-luc-chu-c/may-eo-thuy-luc-chu-c-123-min.JPG

Máy ép chuyên dùng cho lắp ráp

Ngành Chế tạo máy đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất ra các thiết bị, công cụ cho mọi ngành trong nền kinh tế quốc dân, tạo tiền đề cần thiết để các ngành này phát triển mạnh hơn. Vì vậy, việc phát triển KH - KT trong lĩnh vực Công nghệ chế tạo máy có ý nghĩa hàng đầu nhằm thiết kế, hoàn thiện và vận dụng các phương pháp chế tạo, tổ chức và điều khiển quá trình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.  Công nghệ chế tạo máy là một lĩnh vực khoa học kỹ thuật có nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế và tổ chức thực hiện quá trình chế tạo sản phẩm cơ khí đạt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật nhất định trong điều kiện quy mô sản xuất cụ thể.

  
  
Liên hệ
Tags

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 0971 506 268 / 0961 606 268

Công ty TNHH Rotec Việt Nam | Cung cấp máy ép bùn khung bản, máy ép bùn băng tải chất lượng cao