ROTEC – RECRUITMENT OF ATTRACTIVE WAGES PRODUCTION MANAGEMENT DEPARTMENT

Due to the need to expand business Rotec Vietnam needs to recruit the position of the head of production management to accompany the Rotec staff. Số lượng: 01 người Địa điểm làm việc: Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 1.Mô tả công việc – Phụ trách quản lý, điều hành toàn bộ các hoạt động sản xuất […]